• Portada
  • Documentos
  • [Urbanismo y Espacio Público] Gasteiz Antzokiarekin lotutako hainbat izapid ...

AGIRIAK
DOCUMENTOS

27/01/2015
[Urbanismo y Espacio Público] Gasteiz Antzokiarekin lotutako hainbat izapideren egoeraz EAJk aurkezten duen galdera
[Urbanismo y Espacio Público] Gasteiz Antzokiarekin lotutako hainbat izapideren egoeraz EAJk aurkezten duen galdera

2013ko urrian, EAJ-PNV talde honen Gasteiz Antzokiari buruzko galdera bati erantzunez, hirigintza zinegotziak aipatu zuen, proiektu hori martxan jarri baino lehen, beharrezkoa zela ikerketa historiko-arkitektoniko bat egitea, aztertzeko ur depositoa eraikuntzaren beharrak eta aukerak.

Hau guztia kontuan hartuta, udal talde honek ondoko galderak formulatzen ditu:

1.- Dagoeneko, burutu al da ikerketa historiko-arkitektoniko hori?

2.- Zergatik atzeratu da horrenbeste?

3.- Zer nolako tramiteak garatu behar dira lanak esleitu eta hasi baino lehen?

4.- Uste al du zinegotzi delegatuak Gasteiz Antzokiaren lanak bukatuak egongo direla urtea bukatu baino lehen, hau da, Urban proiektuaren epe barruan?

GasteizNetEAJ-PNV
Grupo Municipal de Vitoria-Gasteiz
Gasteizko Udal Taldea

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Plaza Nueva, 1. 01001 Vitoria Gasteiz
Tlfno. 945 161 313 Fax 945 161 350

konfidentzialtasun KLAUSULA